Elokinker

Elokin­ker

Yritys järjes­tää hyvin­voin­tiin ja hapan­juu­ri­lei­von­taan liitty­viä tapah­tu­mia asiak­kai­den toivei­den mukai­ses­ti. Pop up Kinke­reis­sä eri tapah­tu­mien yhtey­des­sä mahdol­li­suus ostaa leipää ja hapan­kaa­lia.

Lue lisää: www.elokinker.fi