Paksuniemen sauna

Pohjoinen Saimaa

Rääkkylä - Liperi - Heinävesi

Pohjoi­nen Saimaa erottuu uniik­ke­ja matkai­lu­tuot­tei­ta tarjoa­va­na, puhtaana ja vastuul­li­se­na kohteena, johon tullaan hakemaan rauhaa, luonto­lii­kun­taa ja aitoja elämyk­siä kulttuu­ril­la höystet­ty­nä.

Hyvä ruoka ja vieraan­va­rai­suus ovat luonnol­li­nen osa kulttuu­ri­pe­rin­töäm­me. Paitsi kalaherk­ku­ja, vesis­töm­me kätkee myös monipuo­li­sia melon­ta­reit­te­jä. Vaara­maas­tos­sa puikke­leh­ti­vat maasto­pyö­rä­rei­tit sopivat monen tasoi­sil­le pyöräi­li­jöil­le.

Pohjoi­sen Saimaan pyöräi­ly­rei­tit kulkevat monipuo­li­sis­sa maise­mis­sa ja tarjoa­vat haastet­ta niin maasto­pyö­räi­li­jäl­le kuin retki­pyö­räi­li­jäl­le­kin. Ympäri­vuo­ti­nen­kin pyöräily onnistuu, jos alla on fatbike eli isopyö­räi­nen läski­pyö­rä.

Suomen ainoa ortodok­si­ses­ta munkki­luos­ta­ris­ta nunna­luos­ta­riin kulkeva vaellus­reit­ti on ainut­laa­tui­nen kokemus.