Paksuniemen sauna

Pohjoinen Saimaa

Rääkkylä - Liperi - Heinävesi

Pohjoinen Saimaa erot­tuu uni­ikke­ja matkailu­tuot­tei­ta tar­joa­vana, puh­taana ja vas­tu­ullise­na kohteena, johon tul­laan hake­maan rauhaa, luon­toli­ikun­taa ja aito­ja elämyk­siä kult­tuuril­la höys­tet­tynä.

Hyvä ruo­ka ja vier­aan­varaisu­us ovat luon­nolli­nen osa kult­tuuriper­in­töämme. Pait­si kala­herkku­ja, vesistömme kät­kee myös monipuolisia mel­ontare­it­te­jä. Vaara­maas­tossa puikkele­hti­vat maastopy­öräre­itit sopi­vat mon­en tasoisille pyöräil­i­jöille.

Suomen ain­oa ortodok­sis­es­ta munkkilu­ostarista nun­nalu­ostari­in kulke­va vael­lus­re­it­ti on ain­ut­laa­tu­inen koke­mus.

Pohjoisen Saimaan pyöräi­lyre­itit kulke­vat monipuoli­sis­sa maise­mis­sa ja tar­joa­vat haastet­ta niin maastopy­öräil­i­jälle kuin retkipyöräil­i­jällekin. Ympärivuoti­nenkin pyöräi­ly onnis­tuu, jos alla on fat­bike eli isopy­öräi­nen läskipyörä.