Vatsan täydeltä vieraan­va­rai­suut­ta

herkut­te­le

Pohjoi­sel­la Saimaal­la luonto hyppää lauta­sel­le­kin. Metsä­sie­net levite­tään karja­lan­pii­ra­kan päälle, kuusen­kerk­kä ja mahla mausta­vat munkkeja. Vaikka perin­tei­set piirakat, tsupukat, vatrus­kat ja pyöröset kulkevat ruoka­pe­rin­teen pohjana, nekin voidaan päivit­tää tähän päivään. Kukko leivo­taan nyt vegaa­ni­se­na, sisään piilo­te­taan puolu­koi­ta. Leipä tehdään kuiten­kin satavuo­ti­aa­seen taiki­na­juu­reen mummon resep­til­lä.

Hyvä ruoka, runsas kattaus ja lämmin vieraan­va­rai­suus ovat luonnol­li­nen osa karja­lais­ta kulttuu­ri­pe­rin­töä. Mukana kulkee vastuul­li­suus.  Perin­ne­ruo­at on aina valmis­tet­tu paikal­li­sis­ta ainek­sis­ta leivi­nuu­nis­sa samalla, kun on saatu lämpöä tupaan.  Kirkkais­ta vesistä pyyde­tään kalaa kesät, talvet.

(glutee­ni­ton ja vegaa­ni­nen)

200 g maido­ton­ta marga­rii­nia
1 dl sokeria
4 dl tatta­ri­jau­hoa
1 tl leivin­jau­het­ta
8 dl puoluk­kaa tai mustik­kaa
½ dl peruna­jau­hoa
¾ dl sokeria

Vaahdota sokeri ja pehmeä rasva, lisää jauhot. Painele vähän yli puolet taiki­nas­ta voidel­tuun piiras­vuo­kaan Ø 22–24 CM. Sekoita marjat, peruna­jau­ho ja sokeri, kaada pohjalle. Kaulitse loppu taikina jauholla ripotel­len kahden leivin­pa­pe­rin välissä vuoan kokoi­sek­si kanneksi. Peitä marjat kannella. Paista 180 asteessa noin 25 min. Kumoa, leikkaa jäähty­nee­nä paloiksi.

Tarjoile kaura­jää­te­lön kera.

 • Elokinker

  Elokin­ker

  Yritys järjes­tää hyvin­voin­tiin ja hapan­juu­ri­lei­von­taan liitty­viä tapah­tu­mia asiak­kai­den toivei­den mukai­ses­ti. Pop up Kinke­reis­sä eri tapah­tu­mien yhtey­des­sä mahdol­li­suus ostaa leipää ja…

  Lue lisää..

 • Kahvila Mocca

  Kahvila Mocca

  Kahvila Mocca tarjoaa kuului­sat korva­puus­tit, herkul­li­set leivon­nai­set ja suolai­set, täyttä­vän aamiai­sen sekä kevyttä lounasta ja salaat­te­ja. Liperin keskus­tan viihtyi­sä kohtaa­mis­paik­ka.…

  Lue lisää..

 • Kahvila Ronttopuisto

  Kahvila Rontto­puis­to

  Rontto­puis­ton kesäkah­vi­laa pyörit­tä­vät somesta tunnetut Rita & Jaakob. Pääset nautti­maan tuoreis­ta leivon­nai­sis­ta, kalas­tuk­ses­ta, pihamaan taide­teok­sis­ta sekä sauno­mi­ses­ta. Lue lisää: www.ronttopuisto.fi

  Lue lisää..

 • Kermankeidas

  Kerman­kei­das

  Kerman­kei­das on kaunein­ta koski- ja järvi­mai­se­maa ja parhaita pitoja matkai­li­joil­le ja venei­li­jöil­le. Kesäisin tarjolla majoi­tus­ta, ravin­­to­­la- ja ohjel­ma­pal­ve­lu­ja. Talvisin avoinna…

  Lue lisää..

 • Kesä- ja tapahtuma- ravintola SUMMER

  Kesä- ja tapah­­tu­­ma-ravin­­to­­la Summer

  Kirkon­ky­län upean satama­mil­jöön perin­tei­nen ranta­ma­ka­sii­ni uudistuu. SUMMER on kesäinen keidas, jossa herkul­lis­ta syötävää ja monipuo­li­sia tapah­tu­mia. Kannat­taa kurkata kesän tapah­tu­mat…

  Lue lisää..

 • Lintulan luostari

  Lintulan luostari

  Lintulan ortodok­si­nen nunna­luos­ta­ri avaa kesäisin ovensa vierail­le ja talkoo­lai­sil­le. Pysähdy nautti­maan oman paahti­mon kahvit ja ihaste­le­maan kirkon upeita katto­maa­lauk­sia. Vieras­ta­los­sa…

  Lue lisää..

 • Paksuniemen Satamaravintola

  Paksu­nie­men Satama­ra­vin­to­la

  Paikal­lis­his­to­ri­aa huokuva vieras­ve­ne­sa­ta­ma, caravan-alue ja saunat kutsuvat viihty­mään koko päiväksi. Kesän maut maistat uudis­tu­nees­sa ravin­to­las­sa ja ihailet järvi­mai­se­maa teras­sil­la. Tutustu…

  Lue lisää..

 • Palvelu Väkkärä

  Palvelu Väkkärä

  Väkkärä tarjoaa pitopal­ve­lu­ja ympäri vuoden ja viihtyi­sän Torvelan kahvilan kesäisin. Rakkaus ruokaan ja perin­tei­siin näkyy ja maistuu tarjon­nas­sa. Kesäkah­vi­las­ta löydät…

  Lue lisää..

 • Puromäen Puutarha

  Puromäen puutarha

  Taimia ja vihan­nek­sia suoraan puutar­has­ta. Kesäkah­vi­las­ta itse tehdyt glutee­nit­to­mat herkut ja tilapuo­dis­ta lähellä tuotet­tu­ja hilloja, mehuja, kuohu­juo­mia, hunajaa, luonnon­kos­me­tiik­kaa ja…

  Lue lisää..

 • Kossun koukku ja kala

  Kossun koukku ja kala

  Räätä­löi­ty­jä kalas­tus­pal­ve­lu­ja vankalla kokemuk­sel­la. Virve­löin­tiä, vetouis­te­lua, jiggaus­ta, ongintaa, pilkin­tää, pyydys­ten kokemis­ta, tuulas­tus­ta sekä luonto­ret­kiä. Perheil­le,…

  Lue lisää..

 • Blue Lake Cruises

  Blue Lake Cruises

  M/s Katrilli ristei­lee norpan kotive­sil­lä Savon­lin­nas­sa, Enonkos­kel­la, Heinä­ve­del­lä ja Ranta­sal­mel­la. Heinä­ve­den kanava­ris­tei­lyt sekä maisema, teema-…

  Lue lisää..

 • Pääsky­vuo­ren lasket­te­lu­kes­kus

  Pääsky­vuo­ren lasket­te­lu­kes­kus

  Koko perheen vauhdi­kas lasket­te­lu­kes­kus, jonka rinteet täytty­vät kesällä eri kasveis­ta ja pörriäi­sis­tä. Kävele polkua ylös…

  Lue lisää..

 • Ravin­to­la Heinä­kis­sa

  Ravin­to­la Heinä­kis­sa

  Viihtyi­sä lounas- ja iltara­vin­to­la Heinä­ve­den keskus­tas­sa, iltaisin karaokea. Myös perhe­juh­lat ja muut tilai­suu­det onnis­tu­vat ravin­to­las­sa…

  Lue lisää..