Kalaan,
melomaan,
pyöräi­le­mään

tekemis­tä

Tekeekö mielesi vesille? Vai pyöräil­täi­siin­kö kylälle jätskil­le? Melomaan­kin voisi lähteä. Vai lähde­tään­kö kalaan? Halusit­pa oppia soitta­maan kante­let­ta tai leipoa piira­koi­ta, Pohjoi­sel­ta Saimaal­ta löytyy aktivi­teet­te­jä ja tekemis­tä kaiken ikäisil­le. Nappaa vinkit talteen.

 • Blue Lake Cruises

  Blue Lake Cruises

  M/s Katrilli ristei­lee norpan kotive­sil­lä Savon­lin­nas­sa, Enonkos­kel­la, Heinä­ve­del­lä ja Ranta­sal­mel­la. Heinä­ve­den kanava­ris­tei­lyt sekä maisema, teema-…

  Lue lisää..

 • Elokin­ker

  Elokin­ker

  Yritys järjes­tää hyvin­voin­tiin ja hapan­juu­ri­lei­von­taan liitty­viä tapah­tu­mia asiak­kai­den toivei­den mukai­ses­ti. Pop up Kinke­reis­sä eri tapah­tu­mien…

  Lue lisää..

 • Karja­lan­ruusu

  Karja­lan­ruusu

  Karja­lan­ruusun pihapii­ris­sä kukois­ta­vat kukka­vil­jel­mät, joilta voi poimia itse oman kimpun. Tilan pihalla on tunnel­maa, kesäka­na­la,…

  Lue lisää..

 • Koisti­nen Kantele

  Koisti­nen Kantele

  Koisti­sen kante­lei­siin on hiottu puhtaan luontom­me ainut­laa­tui­nen sointi. Uusin innovaa­tio ovat eri kokoiset yhteis­kan­te­leet: kysy…

  Lue lisää..

 • Kossun koukku ja kala

  Kossun koukku ja kala

  Räätä­löi­ty­jä kalas­tus­pal­ve­lu­ja vankalla kokemuk­sel­la. Virve­löin­tiä, vetouis­te­lua, jiggaus­ta, ongintaa, pilkin­tää, pyydys­ten kokemis­ta, tuulas­tus­ta sekä luonto­ret­kiä. Perheil­le,…

  Lue lisää..

 • Melon­ta­ka­ve­rit

  Melon­ta­ka­ve­rit

  Melon­ta­ka­ve­rit vuokraa­vat kanoot­te­ja ja kajak­ke­ja Liperin ja Heinä­ve­den satamis­sa. Kaverit suunnit­te­le­vat uusia melon­ta­reit­te­jä ja tarjoa­vat…

  Lue lisää..

 • Valamon luostari

  Valamon luostari

  Kaipaat­ko kiireet­tö­myyt­tä ja syvän muisti­jäl­jen jättäviä elämyk­siä? Valamon luostari Heinä­ve­del­lä kutsuu kokemaan ortodok­si­suu­den perin­net­tä, upeita…

  Lue lisää..

 • Lintulan luostari

  Lintulan luostari

  Lintulan ortodok­si­nen nunna­luos­ta­ri avaa kesäisin ovensa vierail­le ja talkoo­lai­sil­le. Pysähdy nautti­maan oman paahti­mon kahvit ja…

  Lue lisää..

 • Karvion leirintä

  Karvion leirintä

  Karvion leirin­tä­alue sijait­see Karvion­kos­ken kupeessa, joten sinne pääsee vesireit­te­jä pitkin kauem­paa­kin. Täällä viihtyy koko perhe:…

  Lue lisää..

 • Kerman­kei­das

  Kerman­kei­das

  Kerman­kei­das on kaunein­ta koski- ja järvi­mai­se­maa ja parhaita pitoja matkai­li­joil­le ja venei­li­jöil­le. Kesäisin tarjolla majoi­tus­ta,…

  Lue lisää..