Pohjoi­nen Saimaa tarjoaa uniik­ke­ja ja yksilöl­li­siä erikois­ma­joi­tuk­sia, luosta­rin rauhaa, majata­lon tunnel­maa, laadu­kas­ta mökki­lo­mai­lua ja vaati­mat­to­mam­pia luonto­koh­tei­ta. Olitpa liikkeel­lä matkai­luau­tol­la, polku­pyö­räl­lä, junalla tai lentäen, alueel­tam­me löydät tunnel­mal­lis­ta majoi­tus­ta kaikissa kokoluo­kis­sa.

 • Karelia Cottages

  Karelia Cottages

  Esteetön, hyvin­voin­ti­hu­vi­la­na palkittu, Villa Raita omassa saaressa Saimaal­la, perille pääsee autol­la­kin. Taidetta lomate­ke­mis­tä ja luonnon­rau­haa. Lähellä reitis­töt ja luonnon­suo­je­lua­lue laavui­neen.…

  Lue lisää

 • Karvion leirintä

  Karvion leirin­tä­alue sijait­see Karvion­kos­ken kupeessa, joten sinne pääsee vesireit­te­jä pitkin kauem­paa­kin. Täällä viihtyy koko perhe: leikkia­lue, minigolf, frisbee­gol­fra­ta ja paljon…

  Lue lisää

 • Kermankeidas

  Kerman­kei­das

  Kerman­kei­das on kaunein­ta koski- ja järvi­mai­se­maa ja parhaita pitoja matkai­li­joil­le ja venei­li­jöil­le. Kesäisin tarjolla majoi­tus­ta, ravin­­to­­la- ja ohjel­ma­pal­ve­lu­ja. Talvisin avoinna…

  Lue lisää

 • Koivuniemi Camping

  Koivu­nie­mi Camping

  Majoitu idylli­ses­sä ympäris­tös­sä järvi­mai­se­mia ihaillen ja sen ääressä rauhoit­tuen ja rentou­tuen. Caravan- ja teltta­paik­ko­jen lisäksi ekolo­gis­ta mökki- ja aitta­ma­joi­tus­ta sekä…

  Lue lisää

 • Kotapiha

  Kotapiha

  Viihtyi­sää ja estee­tön­tä majoi­tus­ta koulu­ra­ken­nuk­ses­sa ja matka­par­kis­sa luonnon rauhassa. Tilat rentoi­hin tapah­tu­min ja kekse­li­äät ohjel­ma­pal­ve­lut erilai­sil­le ryhmille. Lue lisää: www.kotapiha.fi

  Lue lisää

 • Lammun lumo

  Lammun lumo

  Mukavaa pieni­muo­tois­ta majoi­tus­ta (Parren Peti ja Puuro) rauhoit­ta­van luonnon keskellä. Mummon Maalais­museo ja hieno Parren Paronin Pienois­rau­ta­tie sekä kesäkah­vi­la. Ympäri…

  Lue lisää

 • Leveä­lah­den lomamö­kit

  Leveä­lah­den laaduk­kais­sa lomamö­keis­sä elät leveästi ympäri vuoden. Sinua odotta­vat Oriveden Telmon­se­län kauniit rannat, vanhat männiköt ja luonnon­rau­ha. Vuokrat­ta­va­na pyöriä, SUP-lautoja…

  Lue lisää

 • Lintulan luostari

  Lintulan luostari

  Lintulan ortodok­si­nen nunna­luos­ta­ri avaa kesäisin ovensa vierail­le ja talkoo­lai­sil­le. Pysähdy nautti­maan oman paahti­mon kahvit ja ihaste­le­maan kirkon upeita katto­maa­lauk­sia. Vieras­ta­los­sa…

  Lue lisää

 • Maatilamatkailu Karvisen Kissanpäivät

  Maati­la­mat­kai­lu Karvisen kissan­päi­vät

  Aamiais­ma­joi­tus­ta, vuokra­mök­ke­jä ja lomahuo­neis­to­ja sekä tilava tupa juhlille. Touhua ja tekemis­tä koko perheel­le maatalon pihapii­ris­sä, luonto­po­luil­la sekä vesillä soudel­len ja…

  Lue lisää

 • Paksuniemen Satamaravintola

  Paksu­nie­men Satama­ra­vin­to­la

  Paikal­lis­his­to­ri­aa huokuva vieras­ve­ne­sa­ta­ma, caravan-alue ja saunat kutsuvat viihty­mään koko päiväksi. Kesän maut maistat uudis­tu­nees­sa ravin­to­las­sa ja ihailet järvi­mai­se­maa teras­sil­la. Tutustu…

  Lue lisää

 • Palokin Majatalo

  Palokin majatalo

  Palokin majata­los­sa viihdyt hienosti uudis­te­tuis­sa huoneis­sa vanhassa koulu­mil­jöös­sä histo­rial­lis­ten koskien varrella. Pihasta lähtee Luosta­­ri­­vael­­lus-reitti ja Lintulan luostari on kiven­hei­ton päässä.…

  Lue lisää

 • Pärnävaaran loma

  Pärnä­vaa­ran loma

  Laadu­kas­ta lomaa tasok­kais­sa ja tilavis­sa huvilois­sa luonnon rauhassa ympäri vuoden. Tekemis­tä tarjoa­vat läheisen Pärnä­vaa­ran urhei­lu­kes­kuk­sen reitis­töt, hiihto­la­dut ja muut palvelut.…

  Lue lisää

 • Valamon luostari

  Valamon luostari

  Kaipaat­ko kiireet­tö­myyt­tä ja syvän muisti­jäl­jen jättäviä elämyk­siä? Valamon luostari Heinä­ve­del­lä kutsuu kokemaan ortodok­si­suu­den perin­net­tä, upeita makue­lä­myk­siä ja maiste­le­maan Valamon omia…

  Lue lisää

 • Villa Ruusula

  Villa Ruusu­las­sa koet aitoa karja­lais­ta vieraan­va­rai­suut­ta, kulttuu­ria ja taidetta kauniin Saimaan rannalla. Ruusula tarjoaa majoi­tus­ta, ruoka­pal­ve­lu­ja sekä hyvin­voin­tiin ja kulttuu­riin…

  Lue lisää

 • Blue Lake Cruises

  Blue Lake Cruises

  M/s Katrilli ristei­lee norpan kotive­sil­lä Savon­lin­nas­sa, Enonkos­kel­la, Heinä­ve­del­lä ja Ranta­sal­mel­la. Heinä­ve­den kanava­ris­tei­lyt sekä maisema, teema-…

  Lue lisää..

 • Kahvila Rontto­puis­to

  Kahvila Rontto­puis­to

  Rontto­puis­ton kesäkah­vi­laa pyörit­tä­vät somesta tunnetut Rita & Jaakob. Pääset nautti­maan tuoreis­ta leivon­nai­sis­ta, kalas­tuk­ses­ta, pihamaan taide­teok­sis­ta…

  Lue lisää..

 • Karja­lan­ruusu

  Karja­lan­ruusu

  Karja­lan­ruusun pihapii­ris­sä kukois­ta­vat kukka­vil­jel­mät, joilta voi poimia itse oman kimpun. Tilan pihalla on tunnel­maa, kesäka­na­la,…

  Lue lisää..

 • Kesä- ja tapah­tu­ma-ravin­to­la Summer

  Kesä- ja tapah­­tu­­ma-ravin­­to­­la Summer

  Kirkon­ky­län upean satama­mil­jöön perin­tei­nen ranta­ma­ka­sii­ni uudistuu. SUMMER on kesäinen keidas, jossa herkul­lis­ta syötävää ja monipuo­li­sia…

  Lue lisää..