Kukkia,
kante­lei­ta ja
kyläjuh­lia

Pohjoi­sel­la Saimaal­la nautit aidoista ihmisis­tä, luontoe­lä­myk­sis­tä ja perin­teis­tä. Lumoudut kulttuu­ris­ta, kansan­tai­tees­ta ja elämän­ta­vas­ta, joka soitte­lee sielumme syvimpiä sävyjä. Meillä voit revon­tul­ten lisäksi nähdä upeita aurin­gon­las­ku­ja ja pimeässä loista­van linnun­ra­dan. Ympäröi­vä luonto on täynnä värejä, muotoja ja tunnel­mia, jotka vaihtu­vat vuode­nai­ko­jen mukaan. Luonto ruokkii luovuut­ta. Sitä pääset ihaile­maan lukui­sis­sa kulttuu­ri­ta­pah­tu­mis­sam­me ympäri vuoden.

 • Blue Lake Cruises

  Blue Lake Cruises

  M/s Katrilli ristei­lee norpan kotive­sil­lä Savon­lin­nas­sa, Enonkos­kel­la, Heinä­ve­del­lä ja Ranta­sal­mel­la. Heinä­ve­den kanava­ris­tei­lyt sekä maisema, teema-…

  Lue lisää..

 • Kahvila Rontto­puis­to

  Kahvila Rontto­puis­to

  Rontto­puis­ton kesäkah­vi­laa pyörit­tä­vät somesta tunnetut Rita & Jaakob. Pääset nautti­maan tuoreis­ta leivon­nai­sis­ta, kalas­tuk­ses­ta, pihamaan taide­teok­sis­ta…

  Lue lisää..

 • Karja­lan­ruusu

  Karja­lan­ruusu

  Karja­lan­ruusun pihapii­ris­sä kukois­ta­vat kukka­vil­jel­mät, joilta voi poimia itse oman kimpun. Tilan pihalla on tunnel­maa, kesäka­na­la,…

  Lue lisää..

 • Kesä- ja tapah­tu­ma-ravin­to­la Summer

  Kesä- ja tapah­­tu­­ma-ravin­­to­­la Summer

  Kirkon­ky­län upean satama­mil­jöön perin­tei­nen ranta­ma­ka­sii­ni uudistuu. SUMMER on kesäinen keidas, jossa herkul­lis­ta syötävää ja monipuo­li­sia…

  Lue lisää..

 • Kihaus Folk

  Kihaus Folk

  Kihaus Folk on koko perheen idylli­nen kyläjuh­la, jossa voi viettää koko päivän viihtyi­säs­sä ympäris­tös­sä hyvän…

  Lue lisää..

 • Koisti­nen Kantele

  Koisti­nen Kantele

  Koisti­sen kante­lei­siin on hiottu puhtaan luontom­me ainut­laa­tui­nen sointi. Uusin innovaa­tio ovat eri kokoiset yhteis­kan­te­leet: kysy…

  Lue lisää..

 • Leikki­museo Kotista

  Leikki­museo Kotista

  Leikki­museo Kotista on talo täynnä tarinoi­ta, vanhoja leikki­ka­lu­ja ja niiden ympäril­le synty­nei­tä leikkejä, tänä kesänä…

  Lue lisää..

 • Lintulan luostari

  Lintulan luostari

  Lintulan ortodok­si­nen nunna­luos­ta­ri avaa kesäisin ovensa vierail­le ja talkoo­lai­sil­le. Pysähdy nautti­maan oman paahti­mon kahvit ja…

  Lue lisää..

 • Liperin elämys-tapah­tu­mat ry

  Liperin elämys-tapah­­tu­­mat ry

  Liperin kirkon­ky­lää elävöit­tä­vät kesäisin suositut Truck meeting‑, harras­­tea­­jo­­neu­­vo- ja veteraa­ni­ko­ne­ta­pah­tu­mat. Tapah­tu­mat järjes­te­tään talkoo­hen­ges­sä histo­rial­li­ses­sa meijerin…

  Lue lisää..

 • Villa Ruusula

  Villa Ruusula

  Villa Ruusu­las­sa koet aitoa karja­lais­ta vieraan­va­rai­suut­ta, kulttuu­ria ja taidetta kauniin Saimaan rannalla. Ruusula tarjoaa majoi­tus­ta,…

  Lue lisää..

 • Valamon luostari

  Valamon luostari

  Kaipaat­ko kiireet­tö­myyt­tä ja syvän muisti­jäl­jen jättäviä elämyk­siä? Valamon luostari Heinä­ve­del­lä kutsuu kokemaan ortodok­si­suu­den perin­net­tä, upeita…

  Lue lisää..

 • Pärnä­vaa­ran loma

  Pärnä­vaa­ran loma

  Laadu­kas­ta lomaa tasok­kais­sa ja tilavis­sa huvilois­sa luonnon rauhassa ympäri vuoden. Tekemis­tä tarjoa­vat läheisen Pärnä­vaa­ran urhei­lu­kes­kuk­sen…

  Lue lisää..

 • Palokin majatalo

  Palokin majatalo

  Palokin majata­los­sa viihdyt hienosti uudis­te­tuis­sa huoneis­sa vanhassa koulu­mil­jöös­sä histo­rial­lis­ten koskien varrella. Pihasta lähtee Luosta­­ri­­vael­­lus-reitti ja…

  Lue lisää..